Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2012

wonderlandfullofshit
1953 f7e4
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viairmelin irmelin
wonderlandfullofshit
Nadzieja to najgorsze skurwysyństwo jakie wylazło z puszki Pandory.
— Stephen King
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viairmelin irmelin
wonderlandfullofshit
Jesteś silny, a ja chcę być twoją największą słabością.
Reposted fromwstan wstan viairmelin irmelin
wonderlandfullofshit
6758 fde1
Reposted fromblank-page blank-page viairmelin irmelin
wonderlandfullofshit
7902 6420
Reposted fromidzsobie idzsobie viairmelin irmelin

December 03 2012

wonderlandfullofshit
1101 1f83
Reposted fromirmelin irmelin viamalaya malaya
wonderlandfullofshit
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
— dziś jesteś jeszcze bezpieczna
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viamalaya malaya
wonderlandfullofshit
Nigdy nie żałuj znajomości z kimś, przez kogo byłeś chociaż przez chwilę szczęśliwy.
— ...
Reposted fromjablkozcynamonem jablkozcynamonem viamalaya malaya
wonderlandfullofshit
Nie zaczynaj z nią jeżeli wiesz, że ją zranisz. Będzie płakała przez Ciebie a później Ty będziesz płakał i za siebie, i za nią. 
— Lekarze
Reposted fromjuana juana viamalaya malaya
wonderlandfullofshit
bo lepiej pokazać wszystkim, że ta cała sytuacja mnie bawi, niż totalnie rozpierdala.
Reposted frompoositivee poositivee viamalaya malaya

November 27 2012

wonderlandfullofshit
wonderlandfullofshit
0329 45a0
Reposted fromkatalama katalama viamyfascination myfascination
wonderlandfullofshit
2241 0eed 500
Reposted bysurfgirlowneddlowbatterysyndromefenoloftaleinaprettycoolbitchimfabulousaaaddicted
wonderlandfullofshit
2212 048b
Reposted bydaaaaaamnsaphiralove9thoctoberFirensonbitchimfabulousmissmuszii

November 26 2012

wonderlandfullofshit
Bo­li tyl­ko wte­dy, gdy poz­wo­lisz, żeby bolało. 
— Jodi Picoult, Dziesiąty krąg
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viaviolaaa violaaa

November 25 2012

wonderlandfullofshit
Nie bądź niczyim sloganem, bo jesteś czystą poezją
Reposted byviolaaaeredvarethfenoloftaleinanowelovestoryihearvoiceszapalenieosierdzia

November 24 2012

wonderlandfullofshit
9702 a117 500
Reposted byinvissibleenacia
wonderlandfullofshit
1805 596e 500
Reposted fromchristi christi viabitchimfabulous bitchimfabulous
wonderlandfullofshit
3351 7a48
Reposted fromchristi christi viabitchimfabulous bitchimfabulous
wonderlandfullofshit
3255 48ba
Reposted fromchristi christi viabitchimfabulous bitchimfabulous
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl